O aplikaci

O Aplikaci

CESTAK.COM

Internetová služba Cestak.com byla vytvořena společností DYNWEB, s. r. o. za účelem poskytnout internetové veřejnosti službu online správy cestovních výkazů. Aplikace umožňuje tvorbu vnitrostátních i zahraničních cestovních výkazů včetně kompletní správy celé agendy. Podrobnější informace o celém systému naleznete v nápovědě.

 

Technické zázemí
Aplikace běží na spolehlivém a bezpečném systému Linux ve spojení s webovým serverem Apache a je vytvořena vývojovými nástroji určenými pro prostředí Internetu – skriptovacím jazykem PHP a databází MySQL. Aplikace je spravována systémem pro správu obsahu TRILOBIT. Veškerá data jsou pravidelně zálohována!

Provozovatel

DYNWEB, s. r. o.
Komenského 446/6
466 01  Jablonec nad Nisou

IČ: 254 98 673
DIČ: CZ25498673

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 21101.

E-mail: info@dynweb.cz
Internet: http://www.dynweb.cz

 

Obchodní kontakt pro projekt Cestak.com:
Tomáš Hluštík
hlustik@cestak.com
(+420) 605 149 835

Technický kontakt pro projekt Cestak.com:
Tomáš Bien
bien@cestak.com
(+420) 606 586 864DYNWEB, s. r. o. Copyright © DYNWEB, s. r. o. – provozovatel Cestak.com