Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické a marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Logo Cestak.com

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů

DYNWEB, s. r. o., Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou; IČO: 254 98 673 (dále jen "Poskytovatel")
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, spisová značka 21101.
Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pojmy "Poskytovatel", "Uživatel", "Smlouva", "Aplikace" mají stejný význam, který definují všeobecné obchodní podmínky.

Poskytovatel a Uživatel spolu uzavřeli Smlouvu tím, že Uživatel odsouhlasil všeobecné obchodní podmínky při registraci.

Veškeré osobní údaje poskytnuté Poskytovateli jsou chráněny před zneužitím a zpracovávány v souladu s platnou legislativou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 v souladu se směrnicí (EU) 2016/679 (GDPR) a v souladu s právními předpisy v rozhodné době.

Jaké údaje Poskytovatel zpracovává

Údaje nezbytné pro plnění Smlouvy a provoz Aplikace.

Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje Uživatele k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití Aplikace.

Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje Uživatele pro obchodní sdělení, která se týkají produktů Poskytovatele.

Další zpracovatelé osobních údajů

  1. Provozovatel serverů
  2. Správce sítě
  3. Externí účetní
  4. Fakturační aplikace

Ochrana dat uložených na serverech

Zpracování osobních údajů, u kterých je Uživatel správcem, je popsáno ve Zpracovatelské smlouvě.

Zdroje osobních údajů

Poskytovatel zpravidla zpracovává osobní údaje, které mu poskytne Uživatel přímo v rámci užívání Aplikace nebo při komunikaci s ním, například elektronickou poštou, přes zákaznickou podporu apod.

Doba uložení osobních údajů

Poskytovatel osobní údaje zpracovává po dobu trvání účinků práv a povinností ze Smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Předávání údajů mimo EU

Pouze v případě, kdy plnění Smlouvy vyžaduje předání údajů mimo EU, může Poskytovatel získané údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Bezpečnost informací

Ke všem informacím, které Poskytovatel shromáždil a uložil, mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Při práci s osobními údaji Poskytovatel dodržuje všechna zákonná nařízení. Poskytovatel veškerá svá uložiště udržuje zabezpečená.

Všechna práva může Uživatel uplatnit tak, že kontaktuje Poskytovatele na e-mailové adrese gdpr@dynweb.cz.